Dr . Nuhali ULUKUŞ
05 Temmuz 201950.02.08 Nolu Aile Hekimi Dr. Nuhali ULUKUŞ
___________________________________________________________________________

Ünvanı : Pratisyen Hekim
Mezun Olduğu Üniversite : Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Tarihi :
 1991
Dahili Tel :