Dr . Mustafa CİNGİ
05 Temmuz 201950.02.07 Nolu Aile Hekimi Dr. Mustafa CİNGİ
___________________________________________________________________________

Ünvanı : Pratisyen Hekim
Mezun Olduğu Üniversite : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Tarihi :
 1997
Dahili Tel : 130